Sản Phẩm > Stulz - Precision A/C

Hệ thống máy lạnh chính xác đảm bảo việc điều khiển nhiệt độ và độ ẩm chính xác xung quanh giá trị cài đặt. Trong trung tâm dữ liệu, tổng đài chuyển mạch, máy lạnh chính xác đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu xuất cao, an toàn và luôn luôn sẳn sàng.
Các máy lạnh chính xác cho phép giao tiếp, kết nối đến hệ thống quản lý tòa nhà BMS, thực hiện việc giám sát, điều khiển trung tâm cho tất cả các phần tử.

CyberRow

Máy lạnh CyberRow có thể lắp đặt và hoạt động độc lập cho từng rack. Máy hoạt động với độ tin cậy cao và thuận lợi trong việc thiết kế mặt bằng cho ...

xem thêm

CyberAir 3

Máy lạnh chính xác CyberAir 3 với giải pháp làm lạnh trực tiếp DFC/DFC² có thể tiết kiệm đến 60% cho các trung tâm dữ liệu hay phòng công nghệ so với hệ ...

xem thêm

CyberAir DFC²

CyberAir 2 với lỹ thuật làm lạnh trực tiếp có thể tiết kiệm đến 80% so với hệ thống làm lạnh thông thường.

xem thêm

Compact Plus

Với chi phí đầu tư thấp, Dòng máy lạnh chính xác Compact Plus đảm bảo hoạt động cho các trung tâm dữ liệu lớn với công suất lớn hơn 11kW

xem thêm

AirBooster

AirBooster của Stulzlà giải pháp cho dòng lưu lượng khí, được lắp đặt ngay sàn nâng trước các rack, server. Các cảm biến được tích hợp trong AirBooster đảm ...

xem thêm

MiniSpace

Máy lạnh chính xác loại MiniSpace của Stulz được dùng làm lạnh cho các phòng máy chủ, phòng thiết bị với công suất nhiệt lên đến 28kW

xem thêm