Máy Lạnh Chính Xác

Sự khác nhau giữa máy lạnh chính xác và máy lạnh dân dụng:

+ Tối ưu năng lượng: 

Hệ thống máy lạnh tiêu thụ năng lượng trong hệ thống DC củ chiếm gần 54% tổng năng lượng tiêu thụ. Khi dùng hệ thống máy lạnh chính xác thì năng lượng có thể tiết kiệm 36% như hình bên dưới.

Giảm đến 50% điện năng tiêu thụ so với hệ thống điều hòa không khí dân dụng, do hiệu suất làm lạnh cao (Senible Capacity) và năng lượng tiêu thụ cho tách ẩm thấp

Kiểm soát nhiệt độ chính xác ±1oC

Kiểm soát độ ẩm tương đối chính xác ± 5%

Vận hành liên tục, tin cậy 24/24

Các văn bản có liên quan: