Giới thiệu

Công ty Đỉnh Cao Việt được thành lập năm 2004 hoạt động trong lĩnh vực M&E. Hiện nay công ty chúng tôi tập trung vào việc phát triển các giải pháp hạ tầng mạng cho các trung tâm dữ liệu (DC-Data Center) bao gồm các hệ thống như sau:

+ Hệ thống máy lạnh chính xác PAC (Precision Air-conditioning System)

+ Hệ thống UPS (Uninterrupted Power Supply)

+ Hệ thống tiếp địa và chống sét (Direct Lightning Protection and Grounding System)

+ Hệ thống bảo vệ cháy (Báo cháy, Cảnh báo sớm, chữa cháy)

+ Hệ thống cáp có cấu trúc 

+ Hệ thống phân phối nguồn

+ Hệ thống cắt lọc sét (Surge Suppressor -TVSS)

+ Hệ thống giám sát an nin và quản lý truy nhập (CCTV/ACS)

+ Hệ thống giám sát môi trường (Environmental monitoring)

+ Hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng cho trung tâm dữ liệu (DCIM System)